مدیران

علی حبیبی
مدیر عامل
 • تحصیلات:

دکتری حسابداری

 • سوابق حرفه ای:

کارشناسی ارشد حسابداری، سابقۀ حسابرسی در سازمان حسابرسی، کارشناسی و کارشناس مسئولی در سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای مدرک حرفه ای اصول بازار سرمایه، تحلیل گری و مدیریت سبد اوراق بهادار

امراله ابراهیمی
سهام دار و عضو هیأت مدیره
 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد حسابداری

 • سوابق حرفه ای:

کارشناسی ارشد حسابداری و سابقه عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار، عضو هیات مدیره در شرکت های غیر بورسی پارس سی تاک آوا و واسپاری صنعت نفت آیندگان

مریم امید قائمی
سهامدار و عضو هیأت مدیره
 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد بازار سرمایه

 • سوابق حرفه ای:

کارشناس، مسئول شعبه، مدیر و عضو هیأت مدیره در کارگزاری های بانک ملی، بانک صادرات و توازن بازار

دارای مدرک اصول بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدرک عرضه و پذیرش و تحلیل گری بازار سرمایه

منصوره حاجی هاشمی
سهامدار و عضو هیأت مدیره
 • تحصیلات:

دکتری حسابداری

 • سوابق حرفه ای:

کارشناس، مسئول شعبه، مدیر و عضو هیأت مدیره در کارگزاری های بانک ملی، بانک صادرات و توازن بازار

دارای مدرک اصول بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدرک عرضه و پذیرش و تحلیل گری بازار سرمایه

مصطفی امید قائمی
سهامدار
 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد حسابداری

 • سوابق حرفه ای:

مدیر عامل گروه مالی ملت، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری اهداف، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فرابورس ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیر بازرسی سازمان بورس اوراق بهادار

همکاران

علی حبیبی
مدیر سبد
 • تحصیلات:

دکتری حسابداری

 • سوابق حرفه ای:

حسابرس در سازمان حسابرسی، کارشناس و کارشناس مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر عامل شرکت سبدگردان

مریم امید قائمی
تحلیل گر سبد
 • تحصیلات:

کارشناس ارشد بازار سرمایه

 • سوابق حرفه ای:

کارشناس، مسئول شعبه، مدیر و عضو هیأت مدیره در کارگزاری های بانک ملی، بانک صادرات و توازن بازار

دارای مدرک اصول بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدرک عرضه و پذیرش و تحلیل گری بازار سرمایه

سعید کاید
حسابدار
 • تحصیلات:

کارشناسی حسابداری

 • سوابق حرفه ای:

مدیر مالی و داخلی در کارگزاری و عضو هیئت مدیره و مدیر مالی کارگزاری توازن بازار

فاطمه سبزعلی پور
بایگان
 • تحصیلات:

کارشناسی مدیریت صنعتی

 • سوابق حرفه ای:

حسابدار شرکت تولید قطعه لولا خودرو