روابط تجاری سبد گردان با دیگران

درآمد اصلی و هدف سبدگردان از محل کارمزد سبدگردانی می­باشد. منافع سبدگردان هم‌راستا با منافع مشتریان است در صورتی­که در انجام امور سبدگردانی تضاد منافعی بین سبدگردان، نمایندگان سبدگردانی و مشتری ایجاد شود، ضمن اعلام این تضادمنافع و عمل بر اساس مقررات، قطعا منافع مشتری در اولویت خواهد بود.
در انتخاب کارگزار موضوعاتی از قبیل حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان سبدگردانی و معاملات سبدگردانی و ارائه خدمات مناسب مد نظر خواهد بود و میزان تخفیف کارمزد (احتمالی) که نصیب سبدگردانی خواهد شد، به هیچ­ وجه منافع مشتریان را با خطر مواجه نمی­کند.
منافع اصلی و هدف سبدگردان، کسب کارمزد سبدگردانی، و لازمه آن کسب سود برای مشتریان می­‌باشد، بنابراین منافع مشتری و سبدگردان هم‌‎­راستا است.

ورود به بخش سبدگردانی