روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

تیم تحلیل سبدگردان ثنا با استفاده از روش­ های مختلف بهترین و مناسب ­ترین سرمایه­ گذاری را برای مشتریان انجام می ­دهد. بخش عمده روش ­های تحلیل مورد استفاده، مربوط به بررسی عوامل اصلی و بنیادی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت می باشد. همچنین از تحلیل تکنیکال به توجه به کارکردهای این روش، استفاده می ­شود.

ورود به بخش سبدگردانی