حرکت در بازارهای مختلف و تغییر در کلاس دارایی ها بر اساس مدلهای پیش بینی کننده را زمان سنجی بازار می گویند.

به عنوان مثال: شخصی با فروش ملک اقدام به خرید سهام می نماید با این تصور که در آینده بازار سهام بازده بیشتری از بازار ملک خواهد داشت.

 

زمان سنجی بازار، برخلاف استراتژی “خرید و نگهداری” است . برای اینکه زمان سنجی بازار داشته باشیم باید از مدلهای بنیادی، تکنیکال و داده های اقتصادی و…استفاده کنیم.

در شرایطی که صندوقها و نهادهای مالی بزرگ با استفاده از کارشناسان خبره در حال زمان سنجی بازار هستند، آیا اشخاص حقیقی امکان رقابت با آنها را خواهند داشت؟

 

تحقیقات نشان داده که

برای اشخاص حقیقی، استراتژی “خرید و نگهداری” بازده بهتری نسبت به “زمان سنجی بازار” ایجاد کرده است.

مزایای زمان سنجی بازار                                                                  معایب زمان سنجی بازار

سودهای بزرگ ایجاد میکند.                                                      هر روز باید بازار رصد شود.

زیانها را محدود میکند.                                               تعداد معاملات بالا و هزینه کارمزد بالا دارد.

نوسانهای بازار را تحمل نمیکند.                                      یافتن نقاط ورود وخروج سخت است.

مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت است.