چنانچه از نمودار سهام مشخص است، قیمت بانک ملت به قیمت 8 اردیبهشت 1399 رسیده است. در این مدت دلار از 15573 به 27245 تومان رسیده است و ارزش دلاری سهم 43 درصد کاهش داشته است.

هم زمان میانگین درآمد ناخالص( مازاد سود تسهیلات به سود سپرده ها) 104 درصد رشد داشته است و نسبت سود تسهیلات به هزینه سپرده ها نیز 3 درصد رشد داشته است. این قیمتها محدوده حمایتی جدی برای سهم محسوب می شود.