چنانچه از نمودار سهام مشخص است، قیمت بانک ملت به قیمت ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. در این مدت دلار از ۱۵۵۷۳ به ۲۷۲۴۵ تومان رسیده است و ارزش دلاری سهم ۴۳ درصد کاهش داشته است.

هم زمان میانگین درآمد ناخالص( مازاد سود تسهیلات به سود سپرده ها) ۱۰۴ درصد رشد داشته است و نسبت سود تسهیلات به هزینه سپرده ها نیز ۳ درصد رشد داشته است. این قیمتها محدوده حمایتی جدی برای سهم محسوب می شود.