بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۹۹ موفق به کسب ۶۴۵ ریال سود به ازای هر سهم شد. در سه ماهه اول سود هر سهم برابر با ۱۳۷ ریال می باشد که نسبت به دورۀ مشابه ۲۹۱ درصد رشد داشته است.
مازاد درآمد تسهیلات اعطایی به سود سپرده ها در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۷،۷۸۹میلیارد ریال بود است. این عدد در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵،۰۲۸ میلیارد ریال بوده است.