بانک اقتصاد نوین در سال 1399 موفق به کسب 645 ریال سود به ازای هر سهم شد. در سه ماهه اول سود هر سهم برابر با 137 ریال می باشد که نسبت به دورۀ مشابه 291 درصد رشد داشته است.
مازاد درآمد تسهیلات اعطایی به سود سپرده ها در سال 1399 برابر با 17،789میلیارد ریال بود است. این عدد در شش ماه اول سال 1400 بالغ بر 15،028 میلیارد ریال بوده است.