افزایش قیمت چند روز اخیر دلار موجب شکسته شدن روند بلند مدت نزولی شده است.

از این به بعد باید به روند صعودی که از 20 اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده است بیشتر توجه کرد.

دلار در روند صعودی اخیر در کانال ترسیم شده در حال صعود است و در حال حاضر در محدوده مقاومتی 28300 تومان قرار دارد. باتوجه به شرایط سیاسی فعلی، احتمال عبور از این محدوده وجود دارد. در صورت عبور از این محدوده مقاومت های بعدی 29000 و 32000 تومان یا سقف کانال صعودی می باشد.