افزایش قیمت چند روز اخیر دلار موجب شکسته شدن روند بلند مدت نزولی شده است.

از این به بعد باید به روند صعودی که از ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، بیشتر توجه کرد.

دلار در روند صعودی اخیر در کانال ترسیم شده در حال صعود است و در حال حاضر در محدوده مقاومتی ۲۸۳۰۰ تومان قرار دارد. باتوجه به شرایط سیاسی فعلی، احتمال عبور از این محدوده وجود دارد. در صورت عبور از این محدوده مقاومت‌های بعدی ۲۹۰۰۰ و ۳۲۰۰۰ تومان یا سقف کانال صعودی می باشد.