آرین مسگرپورفرد

مدیر سبد

سوابق حرفه ای: مدرس دوره های آمادگی برای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
کارشناس تحلیل در مشاور سرمایه گذاری مدبران هما
کارشناس ارشد ارزیابی سهام کارگزاری توازن بازار
دارای مدارک حرفه ­ای اصول بازار سرمایه، تحلیل­گری بازار سرمایه، مدیریت سبداوراق بهادار

مریم امید قائمی

تحلیل گر سبد

سوابق حرفه ای: مسئول پذیرش و معامله­گر کارگزاری بانک ملی و بانک صادرات
معامله ­گر کارگزاری توازن بازار
عضو هیئت مدیره و تحلیل­گر کارگزاری توازن بازار
دارای مدرک اصول بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدرک عرضه و پذیرش و تحلیل گری بازار سرمایه

پیمان میرکمالی

حسابدار

سوابق حرفه ای: مدیر مالی و مشاور در کارگزاری های بانک سامان، بورس بیمه و آرمون بورس
رئیس هیئت مدیره کارگزاری آرمون بورس
مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره کارگزاری توازن بازار
دارای مدرک اصول بازار سرمایه

فاطمه سبزعلی پور

بایگان

سوابق حرفه ای: حسابدار شرکت تولید قطعه لولا خودرو