بررسی تکنیکال #خبهمن

By |۱۴۰۰/۷/۲۱ ،۰۵:۰۹:۲۰ +۰۰:۰۰ ۲۱, مهر۱۴۰۰|تحلیل تکنیکال|

بررسی روند سهم نشان می دهد که روند نزولی بلند [...]