تکنیکال دلار – 10 مهر 1400

By |۱۴۰۰/۷/۱۰ ،۰۵:۵۸:۱۴ +۰۰:۰۰ ۹, شهریور۱۴۰۰|تحلیل تکنیکال|

        افزایش قیمت چند روز اخیر دلار [...]