تکنیکال دلار – ۱۰ مهر ۱۴۰۰

By |۱۴۰۲/۶/۵ ،۱۰:۰۸:۵۶ +۰۰:۰۰ ۹, شهریور۱۴۰۰|تحلیل تکنیکال|

        افزایش قیمت چند روز اخیر دلار [...]