تورم و نسبت P/E

By |۱۴۰۰/۹/۲۸ ،۰۸:۰۰:۱۵ +۰۰:۰۰ ۱۶, آبان۱۴۰۰|دانش سرمایه گذاری|

تورم قیمت های بازار سهام را به روش های مختلف [...]